A Ciencia en Imaxe. Concurso de fotografía

IV Concurso de Fotografía A Ciencia en Imaxe. Organizado por la Facultad de Física de la Universidad de Santiago de Compostela

A Ciencia en Imaxe. Concurso de fotografía

Bases do Concurso

 • O prazo para inscribirse estenderase dende o 20 de outubro ata o día 10 de novembro de 2017.
  Inscricións e distribución de obras
 • O rexistro é gratuíto e para railizalo o concursante deberá completar a folla de rexistro (disposta neste mesmo sitio web) e enviala xunto cos arquivos coas súas fotografías á dirección de correo electrónico: cim.iv.usc@gmail.com. Os datos incluídos no rexistro non serán utilizados para calquera outra finalidade allea ó concurso.
 • O concurso está aberto a calquera persoa pertencente a comunidade universitaria da USC que poderá participar con calquera tema relacionado coas Ciencias, a Investigación e a Divulgación Científica.
  Cada participante poderá presentar un máximo de tres imaxes, dixitalizadas e realizadas con calquera equipo, profesional ou afeccionado, incluído o teléfono móbil.

Formato

 • A fotografía enviada debe ser orixinal, inédita (non publicada en calquera medio de comunicación, ata dixital) e non presentada a concursos. De ser o caso, o autor sería inmediatamente descualificado.
 • A fotografía virá nun ficheiro, estará acompañada dun título e un breve comentario ou reflexión do autor (de 5 a 10 liñas) que se incluirán na folla de rexistro. Debe estar en formato JPG e ter un tamaño mínimo de 2 MB. Ademais, recoméndase que cada un dos ficheiros non superen os
  5 MB. Ningún dos ficheiros enviados debe ter un nome que poda identificar ó participante.

Xurado

O xurado estará composto por un membro de cada centro organizador da USC, un membro da Real Academia Galega de Ciencias e un experto en fotografía. Ademais, serán membros do xurado, con voz pero sen voto, o decano do centro organizador da Festividade de San Alberte Magno (nesta anualidade, a Facultade de Física), ou a persoa en que delegue, e o secretario do centro, que actuarán como presidente e secretario do xurado, respectivamente. O xurado decidirá por maioría as fotografías premiadas segundo os criterios de orixinalidade, estética e adecuación ao tema proposto. Tamén se terá en conta a conciencia social, e a capacidade crítica e comunicativa expresada.

Premios

A contía dos premios será de 300 euros para a fotografía ganadora e de 100 euros para as fotografías seleccionadas en 2o e 3o lugar. O xurado resérvase o dereito de asignar ata 3 Mencións de Honra. Un mesmo participante soamente poderá acadar un premio ou Mención de Honra

Gañadores

 • Os participantes gañadores serán notificados deste feito por medio do contacto indicado no rexistro.
 • Os autores cuxas fotografías foran elixidas entre as 3 gañadoras, deberán asistir ao acto de entrega do premio o día 17 de novembro no Salón de Graos da Facultade de Física.

Exposición e Licenzas

 • As fotografías presentadas e seleccionadas poderán ser impresas e expostas polos organizadores do concurso nunha exposición a realizarse na USC. Esta actividade terá a máis ampla difusión posible a través das canles habituais.
 • Os participantes expresan o seu acordo de que as fotografías enviadas podan ser utilizadas polos organizadores, patrocinadores ou colaboradores con efectos culturais ou sociais, sen incorrer en ningún pagamento ou compensación algunha.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *